gevoel voor paarden

           Vanda Oosterhuis

TTEAM staat voor Tellington-Touch (of Trust) Equine Awareness Method. Tegenwoordig wordt deze methode ook de Tellington TTouch genoemd.

Het is ontwikkeld door Linda Tellington-Jones, met behulp van haar zuster, Robyn Hood en een wereldwijd netwerk van TTEAM® Practitioners.

TTEAM is een holistische benaderingswijze om paarden te trainen. We proberen de paarden en hun gedrag te begrijpen op vele nivo’s: fysiek, mentaal en emotioneel. Door het toenemen van het wederzijds begrip wordt de communicatie tussen mens en paard meer verfijnd en effectiever en ontstaat er een echte band tussen het paard en de mens. TTEAM is een universele methode om paarden op een veelzijdige manier te trainen. Het is een daardoor ook een prima methode om “probleempaarden” te leren dat het juist leuk is om met mensen samen te werken.
TTEAM is ook heel geschikt om jonge paarden te trainen en in te rijden. Het jonge paard wordt veelzijdig ontwikkeld en leert dat het leuk is om met mensen samen te werken.

Begrijpen

Als je met TTEAM® aan de gang gaat is het belangrijk om te weten dat een paard de mogelijkheid moet krijgen om te begrijpen wat wij willen. Hij moet ook voldoende kalm zijn, een opgewonden paard kan niet leren.
We gaan er van uit dat wanneer een paard niet doet wat we vragen, hij dat niet doet om ons expres te dwarsbomen, maar omdat hij pijn heeft, bang is, teveel prikkels tegelijk krijgt of ons gewoon niet begrijpt. Wanneer je een paard oefeningen aanbiedt die hij begrijpt en die hij graag doet, kan hij heel snel leren en heeft hij plezier in het samenwerken!

 

Grondoefeningen – de "Playground of higher learning"

Dit zijn oefeningen aan de hand met het paard met gebruikmaking van verschillende obstakels, zoals een doolhof, palen die op verschillende manieren worden neergelegd, plastic en vele andere.

Paarden leren hiervan: evenwicht, buigen, zelfbeheersing, coördinatie, opletten en luisteren naar kleine signalen. Er zijn bovendien een groot aantal verschillende manieren om het paard te leiden. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden voor zowel het paard als zijn begeleider om nieuwe dingen te leren.
Dit is de reden dat dit grondwerk de "playground of higher learning" wordt genoemd.
Met de TTouches leer je bovendien heel bewust je paard te voelen en wanneer je ze geregeld gebruikt zal je merken dat het contact met je paard verdiept.

 

Joy of Riding (Rijden met plezier)

We proberen om het plezier van het rijden te vergroten en het paard en de ruiter te helpen zo optimaal mogelijk te functioneren.
Daarbij hebben we een aantal hulpmiddelen, zoals het LTJ rollerbit, de balansteugel, de halsring en de lindel/sidepull. Vooral het rijden met de halsring, zonder hoofdstel en bit, is een bijzondere ervaring, die zowel door het paard als de ruiter altijd erg wordt genoten.
TTEAM® is overigens geen rijmethode, daarvoor gebruiken we de Centered Riding en Connected Riding oefeningen.

 

TTouches

De TTouches zijn een zachte maar zeer diep werkende manier van aanraken. Er zijn veel soorten (ruim 30), en allemaal hebben ze als doel het paard meer bewust te maken van zijn lichaam, hem meer zelfbewustzijn te geven, zijn coördinatie te verbeteren, eventuele spanningen op te lossen en de gezondheid van het paard te bevorderen. De TTouches zijn oorspronkelijk door Linda ontwikkeld uit de Feldenkrais methode, en methode om mensen te leren beter en bewuster te bewegen.
Met de TTouches leer je bovendien heel bewust je paard te voelen en wanneer je ze geregeld gebruikt zal je merken dat het contact met je paard verdiept.

Andere dieren

De TTEAM® methode wordt ook voor veel andere dieren gebruikt.
Vooral voor honden is het een gewaardeerde trainingsmethode die je niet alleen helpt je hond goed op te voeden, maar die je ook leert zijn gedrag beter te begrijpen. De TTouches kan je voor alle dieren en ook voor mensen gebruiken om bijvoorbeeld stress te verminderen of om het algemeen welbevinden te bevorderen.

Boeken en meer informatie

Linda Tellington-Jones heeft een verschillende boeken geschreven. Haar boek “Gedrag en Omgang met Paarden", is in het Nederlands vertaald maar helaas helemaal uitverkocht.
Het boek is wel in het Engels verkrijgbaar: The ultimate Horse Behaviour and Training Book.
In dit boek wordt de Tellington TTouch methode heel uitgebreid beschreven met veel tips voor probleempaarden.

Meer informatie, ook over de opleiding tot TTEAM® Practitioner, is te vinden op de TTEAM® website: www.lindatellingtonjones.com of www.tteam-ttouch.com

De Nederlands website is met o.a. een lijst van alle gecertificeerde Practitioners is:
- Nederland: www.tteam-ttouch.nl
- Voor Europa is er een Duitse website: www.tteam.de
- De Engelse website is: www.tilleyfarm.co.uk
NB: TTEAM® en TTouch® zijn beschermde namen en mogen alleen gebruikt worden door gecertificeerde TTEAM® Practitioners.

Natuurlijk mag je wat je leert op een cursus gebruiken om anderen te helpen, heel graag zelfs, je mag echter pas TTEAM® workshops geven als je practitioner bent.